Nieuws
Hoewel de archiefwereld nog altijd sterk nationaal gericht is, kijkt de sectie Bedrijfsmatig Archiveren regelmatig naar ontwikkelingen in het buitenland. Welke innovaties worden daar ontwikkeld? Welke vernieuwingen en inzichten kunnen we in de toekomst verwachten? Wat kunnen we leren van…
Nieuws
Volgens de AVG artikel 57 moet de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) advies geven aan regering, parlement en andere organen over ‘wetgevingsinitiatieven en bestuursmaatregelen in verband met de bescherming van persoonsgegevens’. De AP heeft dat ook gedaan inzake de wijziging Archiefwet.
Nieuws
In deze nieuwsbrief lees je o.a. over de KIA Enquête 2020, de Virtuele Roadshow Digitale Toegankelijkheid en Data Agenda Overheid 2020
Nieuws
Als stadsarchivaris heeft Frans Brekelmans een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van monumentenzorg en archeologie in Breda. Zijn dochter Marijke Brekelmans heeft de levensloop van haar vader vastgelegd in een persoonlijke biografie.
Nieuws
In de nabije toekomst zal een goed functionerende WOB essentieel blijken om informatie boven tafel te krijgen, aldus de sectie Bedrijfsmatig Archiveren. De sectie ziet hierin een grote taak voor haar leden, de archiefopleidingen en de journalistiek om nader kennis te maken en te leren van elkaar.
Nieuws
De VNG Adviescommissie Archieven heeft op donderdag 18 juni online vergaderd. Daarbij stonden twee onderwerpen centraal: de VNG Week van Grip op Informatie, en duurzame toegankelijkheid en de Omgevingswet.
Nieuws
Sinds de start in 2017 is het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA) uitgegroeid tot een omvangrijk en divers netwerk met meer dan 4000 informatie- en archiefprofessionals. KIA is een levendig netwerk waarin offline én online volop kennis gedeeld wordt. Om KIA nog beter te laten aansluiten op de…
Nieuws
Op 11 mei is het implementatiewetsvoorstel ‘Richtlijn auteursrecht’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze richtlijn vormt onderdeel van een groter pakket aan maatregelen die door de Europese Commissie zijn voorgesteld in het kader van een strategie voor een Digitale Eengemaakte Markt.
Nieuws
Recent heeft KVAN/BRAIN succesvol gelobbyd voor wijziging van artikel 45 van de UAVG. De ministers van Justitie en Veiligheid en OCW reageerden daar positief op.
Nieuws
De VNG Adviescommissie Archieven heeft de nieuwe versie van de Archief-KPI’s beschikbaar gesteld als handreiking en als ‘open data’-bestand. Tevens is de handreiking gepubliceerd bij de ‘Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2020’.
Actuele activiteiten