Hier vindt u actuele informatie over auteursrecht. Wordt lid van het Kennisplatform Informatierecht voor meer praktische informatie en om zelf mee te denken over de consequenties van nieuwe wetgeving!


Omdat van veel materiaal in de Archiefcollectie Nederland niet bekend en niet of nauwelijks te achterhalen is wie de eventuele auteursrechthebbenden zijn, stelt de beschikbaarstelling van mogelijk auteursrechtelijk beschermd materiaal archiefinstellingen voor grote problemen.

Verschillende archiefinstellingen zijn de laatste jaren vanwege auteursrechtelijke kwesties voor de rechter gedaagd. Deze zaken hebben duidelijk gemaakt dat het publiceren van mogelijk auteursrechtelijk beschermd materiaal een riskante zaak is. Alleen materiaal waarvan de instelling zeker kan zijn dat de rechten erop verlopen danwel gecleard zijn, kan zonder risico’s online gezet worden. Het zelf clearen van rechten is zeer arbeidsintensief. Daarom kiezen sommige instellingen ervoor hun risico’s af te dekken door het sluiten van licentieovereenkomsten met collectieve beheerorganisaties (cbo’s), zoals Pictoright (voor beeldmateriaal) en Lira (voor tekstproducties).

Wat doet KVAN/BRAIN?

KVAN/BRAIN volgt de wetgevingsontwikkelingen op dit terrein op de voet en probeert deze te beïnvloeden. Vertegenwoordigers van KVAN/BRAIN nemen daartoe actief deel aan de erfgoedbrede werkgroep Auteursrecht. Het bestuur van KVAN/BRAIN houdt over de ontwikkelingen op dit gebied contact met andere koepel- en kennisorganisaties in het erfgoed, zoals de Museumvereniging, FOBID Netherlands Library Forum, Kennisland en Digitaal Erfgoed Nederland.

Ook ondersteunt KVAN/BRAIN de (instellings)leden op het gebied van auteursrecht door voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren, hulpmiddelen zoals modelovereenkomsten op te stellen en zo nodig juridische expertise en/of bijstand in te huren. 
 

 

Actueel
Nieuws
Op 13 mei 2019 diende het hoger beroep in de zaak van de heer Voet, als rechthebbende van de collectie Roovers, tegen Erfgoed Leiden en Omstreken.
Agenda
Erfgoedcollecties online publiceren is niet makkelijk, hiervoor is – als het om auteursrechtelijk beschermde werken gaat – toestemming van rechthebbenden nodig. Publiek domein materiaal heeft deze restrictie niet. Door eerst op zoek te gaan naar publiek domein materiaal wordt een deel van de eigen…
Nieuws
Na lang wachten is het binnenkort dan zover: op 13 mei vindt het pleidooi plaats in het hoger beroep in de zaak Voet versus Erfgoed Leiden. KVAN/BRAIN roept de leden op om hierbij aanwezig te zijn. De zaak Voet is belangrijk voor alle Nederlandse erfgoedinstellingen die veel moeite doen om hun…
Nieuws
Goed nieuws van het auteursrechtenfront! Het Europarlement heeft vanmiddag ingestemd met de DSM-richtlijn. De richtlijn is niet onomstreden, o.a. vanwege de introductie van de zgn. linktax. Voor erfgoedinstellingen zijn er niettemin mooie zaken binnengehaald. 
Nieuws
Binnen het Europees Parlement en de Europese Raad debatteert men al bijna twee jaar over een voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt.
Nieuws
Het Europees Parlement en de Europese raad zijn het eens geworden over een compromis om het auteursrecht te moderniseren