KVAN/BRAIN volgt relevante wetgevings- en beleidstrajecten op de voet en geeft gevraagd en ongevraagd advies over die aspecten die voor de archiefbranche, -professie en/of functie relevant zijn.

 

Blijft de leerstoel Archiefwetenschap wel in stand? De EU heeft een privacyverordening in de maak; is daarbij wel nagedacht over het bewaren en beschikbaarstellen van persoonsgegevens door archiefinstellingen? Mijn instelling ligt onder vuur in een auteursrechtelijke kwestie, wat nu? Zomaar een greep uit de signalen die KVAN/BRAIN de afgelopen jaren bereikten en die aanleiding waren om in actie te komen. 

Wat doet KVAN/BRAIN?

KVAN/BRAIN staat altijd op de uitkijk. Leden, bestuur en bureau: iedereen is alert op ontwikkelingen die ons vak en ons functioneren kunnen raken en beïnvloeden. Als er sprake is van een duidelijk gezamenlijk belang en van een mogelijk zinvolle rol voor KVAN/BRAIN, probeert het bestuur ontwikkelingen te beïnvloeden door kennis, standpunten en signalen te delen met partijen die (mede) aan het roer staan. Het bestuur spreekt regelmatig met beslissers en beleidsmakers in en om het archiefveld, zoals het ministerie van OCW, de Algemene Rijksarchivaris en de VNG.  

Actueel
Agenda

VNG Realisatie ontwikkelt momenteel programma’s die gemeenten ondersteunen bij de invoering van de Wet open overheid. Om daar ervaring mee op te doen, organiseren zij vanaf oktober 2019 met gemeenten zes proeftuinen. Meer informatie hierover vind je op…

Agenda

Zet alvast in je agenda: De tweede ALV dit jaar vindt plaats op woensdag 11 december om 14.30 uur in het Utrechts Archief, met aansluitend een hapje en een drankje.

Nieuws
Voor het digitaal toegankelijk, bruikbaar en vindbaar maken van collecties materieel en immaterieel cultureel erfgoed.
Nieuws
De Adviescommissie Archieven is op 13 juni weer bijeen geweest met een gevarieerde agenda!
Nieuws
Op 18 juni hebben Marc Schuil en Bert de Vries namens de besturen van KVAN/BRAIN deelgenomen aan het bestuurlijk overleg met minister Slob, samen met vertegenwoordigers van IPO, VNG en Unie van Waterschappen. Op de agenda stonden een aantal punten met betrekking tot de nieuwe Archiefwet, zoals de…
Nieuws
Selectielijst, Actieprogramma Digitale Archieven op Orde, Meetup Woo en training KIDO: de Adviescommissie zit bepaald niet stil!