Cursus | Digitaal erfgoed optimaal toegankelijk

3 september 2020
Vanaf 23 september 2020 De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed biedt handvatten om als instelling je digitaal erfgoed zichtbaar, bruikbaar en houdbaar te maken. Deze online cursus inspireert om daarmee aan de slag te gaan.

De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed is het vertrekpunt voor alles wat het Netwerk Digitaal Erfgoed doet. Ze is erop gericht om een landelijk, sectoroverstijgend netwerk van voorzieningen voor digitaal erfgoed te ontwikkelen. Maar wat houdt deze Nationale Strategie precies in? Wat betekent het voor erfgoedinstellingen en hun digitale collecties? En hoe kunnen zij hiervan profijt hebben? De online cursus ‘Digitaal erfgoed optimaal toegankelijk: de Nationale Strategie’ praat je helemaal bij.


Informatie en inschrijven
 

Datum