Webinar ‘Het API-ecosysteem van de overheid’

29 oktober 2020
Vrijwel alle organisaties binnen de overheid maken momenteel de omslag van een traditioneel IT-systeem naar een API-ecosysteem. Wat komt daarbij kijken?

Elektronische dienstverlening komt bij de overheid langzaam op gang. Er is een grote vernieuwingsslag nodig om de infrastructuur van de overheid up-to-date en agile te maken. API-systemen spelen daarin een  belangrijke rol. 
Er is API-beleid, een API-strategie en een Kennisplatform API’s. Frank Terpstra (Geonovum) en Gino Laan (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) praten je op dinsdag 3 november om 15.00 uur bij over de activiteiten, resultaten en de plannen voor de toekomst.

Lees meer over dit webinar of schrijf je direct in. 


Aanmelden webinar

Datum