Webinar sociale media-archivering

19 mei 2020

Het wereldwijde web stelt erfgoedinstellingen voor enorme uitdagingen. De hoeveelheid en snelheid waarin materiaal wordt geproduceerd én weer verdwijnt is ongeëvenaard. De flexibiliteit van webtechnologie maakt standaardisering ingewikkeld. Vanuit de kennis die is opgedaan in verschillende projecten organiseert het Netwerk Digitaal Erfgoed, samen met de Koninklijke Bibliotheek en Beeld en Geluid, drie webinars over webarchivering. De sprekers geven in deze webinars korte presentaties over de verschillende onderwerpen, waarna er ruim tijd is voor vragen en discussie.

Het wereldwijde web stelt erfgoedinstellingen voor enorme uitdagingen. De hoeveelheid en snelheid waarin materiaal wordt geproduceerd én weer verdwijnt is ongeëvenaard. De flexibiliteit van webtechnologie maakt standaardisering ingewikkeld. Vanuit de kennis die is opgedaan in verschillende projecten organiseert het Netwerk Digitaal Erfgoed, samen met de Koninklijke Bibliotheek en Beeld en Geluid, drie webinars over webarchivering. De sprekers geven in deze webinars korte presentaties over de verschillende onderwerpen, waarna er ruim tijd is voor vragen en discussie.

Data webinars

18 juni – Webinar 1: webarchivering (bekijk het programma)
23 juni – Webinar 2: social media-archivering (bekijk hieronder het programma)
25 juni – Webinar 3: gebruik van webarchieven (bekijk het programma)

Programma 2e webinar: sociale media-archivering

Sociale media archivering bevindt zich – zeker in erfgoedland – nog in de experimentele fase. Dit webinar heeft dan ook een ‘hands on’ karakter, waarbij we sociale media archivering zo tastbaar en concreet mogelijk proberen te maken aan de hand van onze eigen ervaringen. 
Het webinar sociale media-archivering duurt van 11.00 tot 12.30 uur.

Introductie Sociale media archivering voor erfgoedinstellingen – Sophie Ham, projectleider Koninklijke Bibliotheek
Waarom zou je als erfgoedinstelling sociale media willen archiveren? Zijn er al veel erfgoedinstellingen die hier ervaring mee hebben? Welke kansen en obstakels zijn er? Een korte inleiding op het project ‘Afstemming Sociale media-archivering’.

Tools voor het harvesten van sociale media archivering – Robert Gillesse en Zefi Kavvadia, digitaal archivaris en projectmedewerker, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) doet onderzoek naar welke tools het meest geschikt zijn voor het harvesten van content van diverse sociale media-platforms. Wat goed werkt voor Twitter, werkt niet perse voor Instagram en omgekeerd. Wat zijn de bevindingen tot nu toe?

Voertaal: deels Engels

Juridische en ethische aspecten van sociale media-archivering in de praktijk – Mirjam Schaap, digitaal archivaris Stadsarchief Amsterdam
Het Stadsarchief Amsterdam heeft een aantal archieven die sociale media-accounts bevatten, zowel van de overheid als van particuliere archiefvormers. Daarnaast heeft het Stadsarchief zelf tweets geharvest in het kader van een hotspot. In haar presentatie zal Mirjam ingaan op de vraag hoe deze datasets met het publiek gedeeld mogen worden en welke ethische afwegingen je daarbij zou kunnen maken.

NB: Voor deelname aan dit webinar vragen we je om je voor te bereiden. Zo vragen we je enkele sociale media-accounts aan te maken – als je die niet al hebt – en raden we je enkele artikelen aan. Meer informatie volgt via de mail na inschrijving.

Inschrijven

Geef je op voor de webinar(s). Je kunt je voor de hele serie opgeven of voor één of twee losse webinars. Na inschrijving krijg je ongeveer een week voor aanvang een link toegestuurd voor het volgen van de webinar.

De webinars worden opgenomen en na afloop online beschikbaar gesteld.

 

Datum