Met KIA slaat de informatie- en archiefsector de handen ineen. Het netwerk organiseert kennisplatforms rond  actuele thema's waar kennis schaars is en/of volop in ontwikkeling is.

 

KIA is van en voor de archiefsector. KVAN/BRAIN, Archief 2.0 en het Nationaal Archief bouwen zo samen aan een toekomstbestendig archiefwezen. Binnen KIA vergroten we de kennis en kunde van archiefprofessionals en dragen we bij aan de ontwikkeling van de branche. Ontwikkelen we nieuwe middelen die nodig zijn voor de blijvende toegankelijkheid van informatie. KIA staat open voor ieders mening en ideeën, vanuit iedereen invalshoek of expertise. Het Nationaal Archief faciliteert dit netwerk door de inzet van capaciteit en digitale voorzieningen. We roepen alle vakgenoten en instellingen op om actief bij te dragen aan KIA. Niet alleen te halen, maar ook te brengen. Alleen zo kunnen we samen een sterk kennisnetwerk bouwen en tackelen we praktische uitdagingen die we tegenkomen in ons werk.

Kennis- en Innovatie Agenda

In de Kennis- en Innovatieagenda zijn de belangrijkste kennisthema’s door en voor professie en branche vastgelegd. Rondom deze onderwerpen heeft KIA kennisplatforms ingericht.

KIA op Pleio

Op de digitale pendant van het netwerk, www.kia.pleio.nl, komen de thema’s uit de Kennis- en Innovatieagenda ook aan bod. Je kunt er meedoen aan discussies, de ArchiefWiki of de agenda raadplegen, vacatures bekijken en nog veel meer! Ook de content van Archief 2.0 is overgegaan naar deze site. De digitale kennisplatforms zijn interactieve, themagerichte samenwerkingsruimten. Je kunt er kennis delen en discussiëren met collega’s. Ook vind je er een overzicht van interessante bijeenkomsten. Alle informatie- en archiefprofessionals zijn van harte welkom om bij te dragen. Het lidmaatschap van de kennisplatforms is geheel vrij. Wel moet je een account aanmaken om alle content te kunnen zien.

Wat doet KVAN/BRAIN?

KVAN/BRAIN draagt de verantwoordelijkheid voor de platforms Professionalisering, Toezicht en Juridische Vraagstukken. Net als alle andere platforms zijn dit open groepen waar iedere geïnteresseerde aan kan deelnemen, dus ook niet-leden.

Actueel
Agenda

Noteer alvast in je agenda: op maandag 20 januari 2020 wordt er een studiemiddag georganiseerd over de…

Nieuws
De Kennis- en Innovatieagenda is een hulpmiddel binnen het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA) voor gezamenlijke en gestructureerde kennisontwikkeling en -uitwisseling. De agenda benoemt de belangrijkste (ontwikkel)thema’s voor de archiveringsfunctie, nadrukkelijk in relatie tot vraagstukken…
Agenda
Elke archiefinstelling werkt aan nieuwe projecten om publiek in contact te brengen met de prachtige collecties. Vaak stokt een goed idee bij een gebrek aan financiering. De (cultuur)fondsen in Nederland kunnen dan uitkomst bieden. Zij dragen financieel bij aan innovatie en verbinding met de…
Nieuws
De Adviescommissie Archieven is op 13 juni weer bijeen geweest met een gevarieerde agenda!
Agenda
Op 18 juni a.s. vindt er een Meet up plaats vanuit het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI), dit keer over het onderwerp vernietigen. Het doel van het project Di-stroy is om voor het Rijk tot een beter werkbaar, gemoderniseerd uitvoeringsbeleid voor digitale vernietiging…
Nieuws
ICA is very pleased to launch its first online course ‘Introduction to Records Management’ The course offers a practical introduction to implementing the main elements of records management.
Lid worden van KIA
Het lidmaatschap van de kennisplatforms is kosteloos en staat voor iedereen open. Wel moet je een account aanmaken op KIA om alle content op het digitale kennisplatform te kunnen zien.