Agenda
Op vrijdag 11 december organiseert iBestuur de Dag van de Actieve Openbaarmaking, in samenwerking met het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding.
Nieuws
In augustus 2021 organiseert het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap voor de derde keer de Historicidagen, dit keer samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam. De Historicidagen bieden drie dagen vol met lezingen, debatten en workshops om de diversiteit en dynamiek van de historische…
Nieuws
De derde editie van de Trendmonitor is gepubliceerd. De TrendMonitor wordt uitgevoerd door Beeld en Geluid en geeft de actuele stand van zaken wat betreft audiovisueel materiaal bij collectionerende instellingen in Nederland.
Nieuws
Lotte Wijsman, studente Archiefwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, heeft de National Records of Scotland Award for the Most Distinguished Student Work in Digital Preservation gewonnen. Dit is een van de Digital Preservation Awards. De prijs werd op 5 november uitgereikt, tijdens de…
Nieuws
Van 19 t/m 26 november organiseert VNG Realisatie samen met een groot aantal gemeenten de tweede week van Grip op Informatie. Deze week bestaat uit twaalf webinars en expertsessies, verspreid over vijf dagen.
Nieuws
In deze NDE-special nieuwsbrief onder andere aandacht voor de Werelddag van de Digitale Duurzaamheid (World Digital Preservation Day) op 5 november en een dag in het leven van de digitaal archivaris.
Agenda
Vrijwel alle organisaties binnen de overheid maken momenteel de omslag van een traditioneel IT-systeem naar een API-ecosysteem. Wat komt daarbij kijken?
Agenda
De voorbereidingen voor het vierde Nederlandse Actieplan Open Overheid zijn in volle gang. Tijdens een sneak preview is er ruimte om mee te denken over concrete acties.
Nieuws
Op 5 november is het Werelddag van de Digitale Duurzaamheid (World Digital Preservation Day). Archieven, musea, bibliotheken en andere instellingen wereldwijd besteden dan aandacht aan het duurzaam toegankelijk maken van digitale collecties.
Agenda
Erfgoed 's-Hertogenbosch organiseert op woensdag 28 oktober een congres over ‘Digitaal Erfgoed - Big data uit het verleden’. Aan het einde volgt het startsein van de Den Bosch Time Machine en een ondertekening van het manifest Netwerk Digitaal Erfgoed.
Actuele activiteiten