Agenda

/ /
Aan de slag met het duurzaam toegankelijk houden van digitaal erfgoed.
/
Op 13 en 14 november 2020 vindt er weer een HackaLOD plaats, de jaarlijkse erfgoedhackathon.
De voorbereidingen voor het vierde Nederlandse Actieplan Open Overheid zijn in volle gang. Tijdens een sneak preview is er ruimte om mee te denken over concrete acties.
Journaliste Yteke de Jong vertelt tijdens een webinar over de geschiedenis van het bedrijf Nooitgedagt. Het webinar wordt ingeleid door historisch kenner Jan Tabak.
Op 19 november aanstaande organiseert het KNHG, in nauwe samenwerking met het Environmental Humanities Center aan de Vrije Universiteit Amsterdam, een digitaal congres onder de titel 'Meer dan Menselijk Verleden: Historici, Eco-geschiedenis en Environmental Humanities'.
Op vrijdag 11 december organiseert iBestuur de Dag van de Actieve Openbaarmaking, in samenwerking met het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding.
/
Let op: de Archiefdagen zijn verzet naar 7 & 8 juni 2021.