Nieuws

De Innovatie in Archiefonderzoek-prijs is een onderzoekswedstrijd van het Nationaal Archief en het Noord-Hollands Archief. De prijs wordt toegekend aan het onderzoek dat op meest overtuigende wijze de meerwaarde aantoont van de beschikbaarheid van grote hoeveelheden transcripties van de archieven…
De werkgroep AVG is druk aan de slag met actuele AVG-vraagstukken. Het voornemen is om voor eind 2020 antwoorden te hebben geformuleerd op veelgevraagde kwesties.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Kennisnetwerk Informatie en Archief organiseren de komende maanden een reeks kennissessies over informatiebeheer.
In deze nieuwsbrief vind je onder andere een update over de fusie KVAN/BRAIN en is er nieuws uit de VNG Adviescommissie Archieven.
Tijdens een digitale meeting op 23 september is de sectie Bedrijfsmatig Archiveren formeel van start gegaan. Een verslag.
Omdat het coronavirus weer oplaait wordt de excursie naar Florence tot nader order uitgesteld. Deze excursie zou plaatsvinden van 13-15 oktober 2020, maar in de huidige situatie acht de commissie Buitenland dat niet verstandig. Wordt vervolgd in 2021.
Heeft u nog meters aan archief staan? Kost het beheren van uw archief veel tijd en geld? Laat uw archief digitaliseren door Karmac! Met een digitaal archief maken wij uw informatie overal en altijd toegankelijk. Nu én in de toekomst.
In het project Grip op Informatie werken de Adviescommissie, VNG Beleid en VNG Realisatie samen om gemeenten te helpen hun informatiehuishouding op orde te brengen en te houden.
Op woensdag 16 september zijn de algemene ledenvergaderingen van KVAN en BRAIN gehouden. Via een digitale sessie passeerden verschillende onderwerpen de revue.