Nieuws

Het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA) is gestart met de profielcampagne #helpelkaaropafstand.
Het bestuur van KVAN/BRAIN heeft opdracht gegeven aan Hoomans InformatieAdvies tot een verkennend onderzoek over certificering in de archiefsector. Aanleiding daarvan is het schrappen van de diploma-eis in de wijziging van de Archiefwet.
Het bestuur van KVAN/BRAIN staat in contact met het ministerie van OCW over de gevolgen van de coronacrisis voor de archiefsector. Er is overleg geweest over de getroffen maatregelen en de gevolgen daarvan.
In deze nieuwsflits lees je over nieuwe spelregels in de anderhalfmetersamenleving een roep tot aanleveren van oplossingen en virtueel meedenken.
Begin maart heeft het Netwerk Digitaal Erfgoed een vragenlijst uitgezet over digitale collecties of bestanden opgeslagen op diskettes of dragers zoals floppy’s, CD-ROMS en USB-sticks.
In deze nieuwsbrief lees je o.a. over de wijziging artikel 45 UAVG, documenteren COVID-19 crisis en handreiking AVG en Archiefwet.
De langverwachte handreiking Weten of vergeten? is uit. Deze brengt voor informatiemanagers en -beheerders bij de overheid in beeld hoe in de praktijk van alledag om te gaan met AVG in samenhang met de Archiefwet. Doel is dat zij een goede gesprekspartner zijn voor privacyfunctionarissen, FG’s en…
Binnen de UvA hebben Julia Noordegraaf (hoogleraar digitaal erfgoed) en Tobias Blanke (hoogleraar Humanities and AI) het initiatief genomen om bronnen te verzamelen die betrekking hebben op de COVID-19 crisis. Het gaat daarbij met name om het bijeenbrengen van bronnen die gewoonlijk slechts een…
Goed AVG-nieuws voor alle archiefinstellingen die niet onder de Archiefwet vallen! De ministers van Justitie en Veiligheid en OCW hebben positief gereageerd op de brief van KVAN/BRAIN om hen dezelfde uitzonderingen te verlenen als de archiefbewaarplaatsen. Dit gebeurt door een gewijzigd artikel 45…