Publicaties

Nu we ons voorbereiden op een anderhalvemetermaatschappij, die naar het zich laat aanzien nog een tijd kan duren, is het van belang te zien hoe we als archiefinstellingen en archiefprofessionals daarbinnen ons werk kunnen doen. Bijgaand treft u een ‘handreiking anderhalvemetersamenleving binnen de…
De handreiking Weten of vergeten? laat zien hoe informatieprofessionals bij de overheid de AVG en de Archiefwet in samenhang kunnen uitvoeren. Achterliggende gedachte is dat Archiefwet en AGV elkaar niet…
Het Nationaal Archief bewaart met zo’n negen kilometer documenten de grootste collectie oorlogsarchieven van Nederland. Een van die archieven is het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging, waarover op dit moment een discussie gaande is over toegankelijkheid tot de stukken. In die discussie moet…

Benieuwd naar de inhoud van de meest recente nummers van het Archievenblad? De inhoudsopgaven van de lopende jaargang zijn digitaal beschikbaar.

Het decembernummer van het Archievenblad staat in het teken van sociale media.
Het thema van het oktobernummer van het Archievenblad is Zij/Hij. Daarmee sluit het Archievenblad aan op de Maand van de Geschiedenis.
Het septembernummer van uw Archievenblad gaat over sport in het archief. Sport wordt op alle mogelijke dragers vastgelegd. Denk aan berichtgeving op nieuwssites, bijzondere momenten op YouTube en sporthelden die actief facebooken, tweeten en instagrammen. ‘Sport is geschiedenis en sportliefhebbers…
Waardering en selectie van archieven is een thema dat de gemoederen van archivarissen al lang bezighoudt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het in 2004 verschenen jaarboek Selectie. Waardering, selectie en acquisitie van archieven het eerste jaarboek in de S@P-reeks is dat een vervolg heeft…