Publicaties

Hoewel minister Slob zegt voor de zomer van 2019 te willen komen met een voorstel voor herziening van de Archiefwet 1995, is tot dusver nauwelijks iets bekend over de reikwijdte en het proces van de wetsherziening en de bestelwijzigingen die de minister al dan niet voor ogen heeft. KVAN/BRAIN…
Benieuwd naar de inhoud van de meest recente nummers van het Archievenblad? De inhoudsopgaven van de drie meest recente jaargangen zijn digitaal beschikbaar.
In reactie op de OCW-beleidsbrief Erfgoed Telt vragen KVAN/BRAIN minister Van Engelshoven om meer geld voor digitalisering, een meer integrale benadering van het erfgoed- en digitaliseringsbeleid en voor meer samenwerking tussen de diverse erfgoedsectoren, instellingen en vrijwilligers, met name op…
De Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt archiefinstellingen en archiefprofessionals voor veel vragen. Waar een archiefinstelling rekening mee moet houden om te voldoen aan de AVG vat deze factsheet kort samen.
In dit adviesrapport wordt een generiek overzicht gegeven van de huidige stand van zaken met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens bij archiverende organisaties. Het rapport geeft inzicht in de belangrijkste risico's die archiefinstellingen lopen in relatie tot de Algemene Verordening…
Leren van de besten: dat is de bedoeling van een benchmark. Daarom publiceert KVAN/BRAIN met ingang van 2017 een lijst met topscoorders op de vragen die in de Kwaliteitsmonitor Dienstverlening aan archiefbezoekers zijn gesteld.
Gezinskaarten zijn een belangrijke bron voor genealogisch onderzoek. Veel archiefinstellingen stellen deze online beschikbaar. De kaarten kunnen bijzondere persoonsgegevens bevatten van nog levende personen. Naar aanleiding van een klacht hierover, adviseert KVAN/BRAIN instellingsleden de…
Het auteursrecht stelt archiefinstellingen voor grote en ingewikkelde opgaven. Archiefinstellingen zetten graag zoveel mogelijk gedigitaliseerd materiaal online. Bij auteursrechtelijk beschermd werk vergt dat toestemming van rechthebbenden. Die zijn lang niet allemaal bekend of makkelijk op te…