Organisatie- en contactgegevens

De twee verenigingen hebben formeel ieder een eigen bestuur. De besturen bestaan grotendeels uit dezelfde personen. Specifiek voor de KVAN wordt nog gezocht naar twee bestuursleden die geen managementpositie bij een instellingslid bekleden. Naast het bestuur kent de vereniging een aantal gezamenlijke commissies voor specifieke activiteiten.

Besturen

Het KVAN-bestuur en het BRAIN-bestuur bestaan met ingang van 12 juni 2018 uit:
Bert de Vries (voorzitter)
Tom de Smet (secretaris)
Marc Schuil (penningmeester)
Ella Kok-Majewska
Corinne Rodenburg
Fifine Kist
Welmoed Bons

Bureau KVAN/BRAIN 

KVAN/BRAIN is bereikbaar via het bureau:

Postbus 5135
1410 AC Naarden
035-5427435
info@kvanbrain.nl

Het bureau bestaat uit:
Puck Huitsing (coördinator)
Femke Kuipers (ondersteuning, via APPR Hét Brancheburo)

Wie doet wat bij KVAN/BRAIN

Puck Huitsing

Puck

Coördinator van het bureau, ondersteuning van de besturen, financiën, Algemene Ledenvergaderingen.
E-mail: puck.huitsing@me.com
Telefoon: 06-23320152

 

 

 

Femke Kuipers (vanuit APPR Hét Brancheburo)

Femke

Ondersteuning Puck, administratieve ondersteuning vereniging en archiefdagen
E-mail: info@kvanbrain.nl
Telefoon: 035-5427435

 

Joris van Dierendonck

Joris

Communicatie inhoudelijk: eindredactie Archievenblad, inhoud website 
E-mail: info@glashelder.pro 
Telefoon: 06-42142051

 

 

 

Wouter van Dijk

Wouter

hoofdredacteur Archievenblad 
E-mail: hoofdredacteur@archievenblad.nl 
Telefoon: tel 06-27183571

 

 

 

Desirée Suoth (vanuit APPR Hét Brancheburo)

Desirée

Uitvoering communicatie
E-mail: communicatie@kvanbrain.nl
 

 

 

 

 

Fieke Krikhaar

Fieke

Volgen van nieuwe wetgeving en de besturen hierover adviseren, relatie onderhouden met de Adviescommissie Archieven van de VNG, artikelen schrijven voor blad en website
E-mail: fieke.krikhaar@gmail.com
Telefoon: 0641762595

 

Marianne Loef

Marianne

Coördinator Werkgroep AVG, mede trekker KIA platform Informatierecht, volgen privacywetgeving en adviseren besturen daarover. 
E-mail: info@loef-advies.nl
Telefoon: 06 15368655

 

Geo Hoogenraad (vanuit APPR Hét Brancheburo)

Geo

Financiële administratie vereniging
E-mail: info@kvanbrain.nl

 

 

 

 

Voor alle andere onderwerpen, vragen, suggesties, stuur een mail naar Femke via info@kvanbrain.nl

Commissie Archiefdagen

logo archiefdagen

Verantwoordelijk voor het jaarlijks congres van KVAN/BRAIN. 
De commissie Archiefdagen is te bereiken via het bureau van KVAN/BRAIN: info@kvanbrain.nl

Commissie Buitenland

Bevordert internationale contacten met vakgenoten omwille van de reflectie op de eigen beroepsuitoefening. Organiseert geregeld één- of meerdaagse excursies.
De commissie buitenland is te bereiken via info@kvanbrain.nl

Jong Archivarissen

logo jong archivarissen

Jong is er voor studenten van archivistische opleidingen, recent afgestudeerden en nieuwe vakgenoten zónder specifieke beroepsopleiding, of je nu werkt in een archiefinstelling of in de documentaire informatievoorziening. Via Jong ontmoet je collega-professionals, doe je ervaringen op en wissel je ideeën uit. Zo'n netwerk kan je nog van pas komen! Tijdens excursies en studiedagen kom je in contact met deskundige sprekers en bezoek je bijzondere instellingen.
Jong geeft voorlichting over de opleidingen en het beroep van archivaris of informatiespecialist. Wanneer nodig adviseert Jong de opleidingen.
Om lid te worden van Jong moet je lid zijn van de KVAN. Aan het lidmaatschap van Jong zijn geen extra kosten verbonden. 
Jong is te bereiken via hun eigen website.