Algemene ledenvergaderingen KVAN en BRAIN

1 oktober 2020
Op woensdag 16 september zijn de algemene ledenvergaderingen van KVAN en BRAIN gehouden. Via een digitale sessie passeerden verschillende onderwerpen de revue.

Hoofdonderwerp was het adviesrapport van de commissie Fusie. Het merendeel van de aanwezige leden van zowel KVAN als BRAIN had een positieve houding ten opzichte van de voorstellen die de commissie heeft gedaan inzake de fusie. Het bestuur kreeg nog enkele zinvolle suggesties mee. Dit heeft het bestuur doen besluiten om, op basis van het adviesrapport, door te gaan met de voorbereidingen van de fusie. In december 2020 zal het voorstel voor beide verenigingen ter stemming worden aangeboden tijdens de ledenvergadering. 

 

Ledenraadpleging
De aanwezige leden vroegen zich af wat het algemene draagvlak binnen de verenigingen is voor de fusie. Aan het bestuur werd de suggestie meegegeven om een ledenraadpleging te organiseren. Het bestuur vindt een ledenraadpleging, in de zin van een soort referendum, onvoldoende voor een belangrijk onderwerp als de fusie. Het bestuur wil graag met de leden in gesprek over het fusievoorstel en organiseert daarom twee extra online bijeenkomsten. Deze vinden plaats op:
-    21 oktober, 14.00 – 15.30 uur
-    28 oktober, 15.00 – 16.30 uur
Leden die hieraan willen deelnemen kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier, onder vermelding van naam, vereniging en de gewenste sessie. Deelnemers ontvangen één dag voor de bijeenkomst een link met het Zoom-adres.

 

Jaarrekeningen & redactie Archievenblad 
Tijdens de algemene ledenvergaderingen zijn de jaarrekeningen 2019 van KVAN en BRAIN door de respectievelijke leden vastgesteld. Verder hebben de KVAN-leden ingestemd met de benoeming van drie nieuwe redactieleden voor de redactie van het Archievenblad: Kirsten van den Eijnde, Migiza Victoriashoop en Yteke van der Vegt.

 

01a_0.jpg
Foto: Fifine Kist