Biografie oud-archivaris Frans Brekelmans (1917-2012)

18 juni 2020
Als stadsarchivaris heeft Frans Brekelmans een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van monumentenzorg en archeologie in Breda. Zijn dochter Marijke Brekelmans heeft de levensloop van haar vader vastgelegd in een persoonlijke biografie.

Een echte archivaris

Frans Brekelmans was een geboren archivaris. Als gymnasiast wist hij precies wat hij wilde. Hij moest en zou archivaris worden. Langs vele hindernissen en omwegen bereikte hij zijn doel: hij werd de eerste streekarchivaris van Nederland. In 1957 werd hij benoemd tot stadsarchivaris van Breda. Tijdens zijn ambtsperiode toonde hij zich een gepassioneerd voorvechter voor bedreigd erfgoed. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van monumentenzorg en archeologie in Breda. Zijn nalatenschap bestaat onder meer uit vele publicaties en ook de collectie Dr. F.A. Brekelmans op het Stadsarchief Breda is bijzonder omvangrijk. Met de schenking van zijn wetenschappelijk en persoonlijk legaat in 2018 kwam hij weer thuis op ‘zijn’ Stadsarchief. Deze collectie is een onschatbare bron voor verder onderzoek.

Persoonlijke biografie

In de biografie Dr. F.A. Brekelmans. Stadsarchivaris van Breda, gedreven en inspirerend komt Frans Brekelmans zelf aan het woord over zijn opmerkelijke levensloop. Het boek is rijk geïllustreerd met scans uit zijn collectie en uit het familiearchief, gemaakt door meester-fotograaf Ton Damen. Het boek bevat herinneringen van tijdgenoten uit zijn Liber Amicorum en een verantwoording van de inventaris door hoofd Inventarisatie van het Stadsarchief, Wim Mastenbroek. 

Eenmalige aanbieding

Met 74 pagina’s is het een vrij kostbaar boek geworden. Om het verschijnen van het boek te vieren, is het eenmalig beschikbaar voor een sterk gereduceerd tarief.
Al voor € 29,50 euro is deze ‘limited edition’ verkrijgbaar. Bestellen kan via marijkebrekelmans@hotmail.com

 

biografie Dr. F. A. Brekelmans, Stadsarchivaris van Breda, gedreven en inspirerend