Denk mee over Actieplan Open Overheid

17 september 2020
Tot en met 30 september verzamelt het Leer- en Expertisepunt Open Overheid ideeën voor het Actieplan Open Overheid 2020-2022. Via een online consultatieformulier kunnen betrokkenen hun mening geven over welke thema’s een prominente rol in het plan moeten krijgen.

Met het Actieplan Open Overheid zet Nederland zich in voor Open Overheid. In het actieplan staan de ambities van het kabinet en andere actiehouders beschreven. Het moet ertoe bijdragen dat overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties en burgers samenwerken aan een opener overheid. In het Actieplan Open Overheid 2020-2022 is er aandacht voor de thema’s democratie, informatie, communicatie, technologie, organisatie en inkoop. Naast deze vastgestelde thema’s is er ruimte voor inbreng door externe stakeholders. Dus informatiebeheerders, grijp je kans!

Vul het formulier in op open-overheid.nl