Excursie Florence uitgesteld

1 oktober 2020
Omdat het coronavirus weer oplaait wordt de excursie naar Florence tot nader order uitgesteld. Deze excursie zou plaatsvinden van 13-15 oktober 2020, maar in de huidige situatie acht de commissie Buitenland dat niet verstandig. Wordt vervolgd in 2021.