Kick-off sectie Bedrijfsmatig Archiveren: aanmelding geopend

3 september 2020
Op 23 september gaat de sectie Bedrijfsmatig Archiveren formeel van start tijdens een interactief digitaal webinar. Van 16.00 tot 17.00 uur praat het sectiebestuur leden en belangstellenden bij over de plannen en doelstellingen van de nieuwe sectie. Deelnemers kunnen via een chatkanaal reageren en vragen stellen. De chat wordt gemodereerd door Antony Fokker en het bestuur streeft ernaar op alle vragen en suggesties tijdens de bijeenkomst te reageren.

Programma 


- voorstelronde
- doel en missie van de sectie
- stand van zaken en geplande activiteiten komende tijd
- sectiebijdrage Archiefdagen 2021
- discussie en vragenronde
- afsluiting

Inschrijven kan tot 22 september.

Aanmelden kick-off sectie BA

Neem bij vragen contact op via info@kvanbrain.nl.
 

02_0.jpg

Foto: VisualHunt, Spanaut (CC BY-NC-SA).