Nieuwe website LOPAI

30 april 2020
De website van LOPAI is vernieuwd. LOPAI is een interprovinciaal overlegorgaan van interbestuurlijk toezichthouders voor informatie- en archiefbeheer bij gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.

Op de website vind je informatie over informatie- en archiefbeheer in de vorm van publicaties, verwijzingen en handreikingen. Deze producten zijn ontwikkeld door LOPAI of (samen met) andere partners en mogen vrij gebruikt worden. Aan de hand hiervan kunnen overheidsorganen invulling geven aan de uitvoering van de verantwoordelijkheid voor hun informatie- en archiefbeheer. Ook zijn de contactgegevens van alle interbestuurlijk toezichthouders informatie- en archiefbeheer per provincie te vinden op de website, samen met de informatie over het interbestuurlijk toezicht in die specifieke provincie.

Bezoek LOPAI digitaal op www.provincialearchiefinspecties.nl.