Nieuws uit de sectie Bedrijfsmatig Archiveren

18 juni 2020
In de nabije toekomst zal een goed functionerende WOB essentieel blijken om informatie boven tafel te krijgen, aldus de sectie Bedrijfsmatig Archiveren. De sectie ziet hierin een grote taak voor haar leden, de archiefopleidingen en de journalistiek om nader kennis te maken en te leren van elkaar.

Waarheen met de WOB? 

Tijdens de coronacrisis zagen we een tweet voorbijkomen van zoek- en archiefspecialist Eric Hennekam. Hij maakte zich (terecht) zorgen over de werking van de WOB. Niet zozeer dat de wet (tijdelijk) door de regering wat minder belangrijk lijkt te worden gevonden, maar zijn ongerustheid zat meer bij de journalisten die niets lijken te weten van het werk van DIV’ers (kennen de term zelfs niet) en archivarissen. Kennis nemen van ‘het vak’, óns vak, zit niet in hun opleiding.


Anderen reageerden hierop met de vraag of de situatie rond de WOB ook te maken kan hebben met het feit dat DIV’ers en archivarissen in dit digitale tijdperk door de eigen organisatie zijn gepasseerd bij de uitrol van allerlei nieuwe toepassingen. Daarbij is er tot 2014 hard bezuinigd op de archieffunctie en het toezicht daarop. 

Essentieel belang

In de nabije toekomst zal een goed functionerende WOB essentieel blijken om informatie boven tafel te krijgen over hoe bestuurders met macht en met processen van wet- en regelgeving zijn omgegaan. Wie wist wanneer wat, en wie was waarvoor verantwoordelijk? Daardoor wordt duidelijk of de overheid afdoende kan instaan voor de rechtmatigheid en doelmatigheid van genomen beslissingen. De sectie Bedrijfsmatig Archiveren ziet hierin een grote taak voor haar leden, de archiefopleidingen en de journalistiek om nader kennis te maken en te leren van elkaar. De toekomst van onze democratie verdient het!