Nieuws uit de VNG Adviescommissie Archieven

28 mei 2020
De VNG Adviescommissie Archieven heeft de nieuwe versie van de Archief-KPI’s beschikbaar gesteld als handreiking en als ‘open data’-bestand. Tevens is de handreiking gepubliceerd bij de ‘Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2020’.

De geactualiseerde Handreiking Archief-KPI’s is beschikbaar op de website van de VNG. Op het KIA-platform Toezicht worden eind mei geheel vernieuwde en vereenvoudigde versies van het veel gebruikte e-formulier Archief-KPI's beschikbaar gesteld. Degenen die bij een gemeente of gemeenschappelijke regeling werken, kunnen lid worden van het besloten forum bij VNG Toezicht en archiefwet om vragen te stellen. Verder zijn de webinars van de VNG-week ‘Grip op Informatie’ (11-15 mei) terug te bekijken via deze pagina op KIA.

Consultatie MDTO
VNG Realisatie heeft in afstemming met de Adviescommissie Archieven deelgenomen aan de consultatie van MDTO. VNG Realisatie constateert onder andere vereenvoudiging door het terugbrengen van het aantal verplicht vast te leggen metadata, terwijl door toevoegingen als bewaartermijn en publicatiebeperkingen de bruikbaarheid is vergroot. Dankzij samenwerking met KOOP/BZK is bovendien een norm ontstaan die kan worden gebruikt in situaties waar wordt samengewerkt met niet-gemeentelijke partners. Zo zal het straks mogelijk zijn informatieobjecten voorzien van MDTO-metadata aan te bieden voor publicatie via PLOOI. Naast verbeteringen ziet VNG Realisatie ook aandachtspunten. Deze zijn ingebracht in de consultatie.