Nieuws uit de VNG Adviescommissie Archieven

18 juni 2020
De VNG Adviescommissie Archieven heeft op donderdag 18 juni online vergaderd. Daarbij stonden twee onderwerpen centraal: de VNG Week van Grip op Informatie, en duurzame toegankelijkheid en de Omgevingswet.

Week van Grip op Informatie

Op de agenda stond natuurlijk het verloop van de VNG Week van Grip op Informatie van 11-15 mei. De terugblik inclusief alle bestanden en webinars is beschikbaar via KIA. Colleges van B en W en gemeenteraden hebben een belangrijke rol te spelen in het krijgen van grip op informatie. Om dat te verduidelijken, zet het project een ambassadeur in. Gemeenten kunnen de VNG-ambassadeur Kees Duijvelaar uitnodigen om de opgave en de rollen als college en raad daarbij toe te lichten. Neem daarvoor contact op met Olaf.schoelink@vng.nl. De VNG zal ook relevante partijen voor Grip op Informatie actief benaderen om een toelichting te houden.

Duurzame toegankelijkheid en de Omgevingswet

Ander hoofdonderwerp tijdens de vergadering was duurzame toegankelijkheid en de Omgevingswet. Vanuit VNG, IPO en Unie van Waterschappen is een project gestart voor het opstellen van een handreiking voor gemeenten, provincies, waterschappen, archiefdiensten, veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten. Doel van deze handreiking is om inzichtelijk te maken welke instrumenten op het vlak van duurzaam informatiebeheer worden aangeboden in het programma Aan de Slag met de Omgevingswet. Ook wordt uitgelegd waar elk type decentrale overheid op moet letten bij het inrichten van informatiebeheer onder de Omgevingswet en de Archiefwet. De casus hiervoor zijn de overheidsorganen in de regio Utrecht. Publicatie van de handreiking wordt aangekondigd in de nieuwsbrief van KVAN/BRAIN. Heeft u voorbeelden van eerdere casussen of uitgevoerde pilots? Neem dan contact op met j.vankoutrik@hetutrechtsarchief.nl

 

VNG