Oproep tot bijdragen Historicidagen 2021

12 november 2020
In augustus 2021 organiseert het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap voor de derde keer de Historicidagen, dit keer samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam. De Historicidagen bieden drie dagen vol met lezingen, debatten en workshops om de diversiteit en dynamiek van de historische praktijk te tonen en de samenwerking tussen alle historici te bevorderen.

De Historicidagen staan open voor alle historici die beroepsmatig met het verleden bezig zijn: studenten, docenten, medewerkers van archieven, musea en andere erfgoedinstellingen, leraren, zelfstandig ondernemers, onderzoekers en andere historische professionals. Historisch geïnteresseerden zijn van harte welkom als deelnemer. Deze editie van de Historicidagen heeft als thema Grenzeloze Geschiedenis.

Oproep tot bijdragen

De volgende soorten sessies worden in Rotterdam georganiseerd:

  • Spreading the News Sessions bieden de ruimte om individueel of groepsgewijs vernieuwend historisch onderzoek te presenteren, maar ook om nieuwe        benaderingen, projecten van erfgoedinstellingen of praktijken uit het historisch onderwijs te delen. Ook nieuwe digitale onderzoeks- en presentatietechnieken passen hierin.
  • Opinions without Borders biedt een forum aan sprekers die expliciet van mening verschillen over relevante historische onderwerpen en daarover de dialoog zoeken.Het is de bedoeling dat alle meningen aan bod kunnen komen, zolang ze kunnen terugvallen op historische kennis en argumenten.
  • Crossing Border Sessions zijn wat de naam al zegt: sessies die grenzen overstijgen of doorbreken. Dat mag inhoudelijk zijn, maar ook door een andere vorm van presenteren te kiezen. Crossing Border Sessions kunnen de vorm aannemen van een brainstorm, storytelling, labs en een Hyde Park Speaker’s Corner (zeepkist). 

Deel je expertise, projecten en ideeën en dien tussen 1 december 2020 en 31 januari 2021 een voorstel van maximaal 500 woorden in. Dat kan individueel, maar ook namens een (werk)groep of organisatie. Jonge historici worden nadrukkelijk uitgenodigd voorstellen in te dienen.
06_0.jpg

Download de volledige ‘Oproep tot bijdragen’