TrendMonitor 2020

12 november 2020
De derde editie van de Trendmonitor is gepubliceerd. De TrendMonitor wordt uitgevoerd door Beeld en Geluid en geeft de actuele stand van zaken wat betreft audiovisueel materiaal bij collectionerende instellingen in Nederland.

Als landelijk knooppunt voor de audiovisuele en mediasector binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed, levert Beeld en Geluid een actieve bijdrage aan de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed, in het bijzonder rondom de duurzaamheid en toegankelijkheid van media en audiovisueel erfgoedmateriaal. De uitkomsten van het TrendMonitor-onderzoek geven richting aan de activiteiten van Beeld en Geluid en van AVA_Net, het kennisnetwerk van audiovisuele collectiehouders in Nederland. Het onderzoek dient ook als staalkaart en graadmeter voor de gezondheid en beschikbaarheid van de geluiden en bewegende beelden die ons nationale geheugen vormen.

Onderzoek uitspeelplatforms
Daarnaast is er een diepteonderzoek gepubliceerd dat specifiek ingaat op uitspeelplatforms. Wat zijn uitspeelplatforms? Hoe worden ze gebruikt? En wat zijn de wensen en behoeften van stakeholders rondom uitspeelplatforms? Er is voor dit onderwerp gekozen, omdat het landschap van online videoplatforms snel verandert. Beide onderzoeken zijn beschikbaar. 

Bekijk de TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland 2020
Lees ook het diepteonderzoek Uitspeelplatforms: gebruik, behoeften en ontwikkelingen

03.png