UvA-initiatief documenteren COVID-19

16 april 2020
Binnen de UvA hebben Julia Noordegraaf (hoogleraar digitaal erfgoed) en Tobias Blanke (hoogleraar Humanities and AI) het initiatief genomen om bronnen te verzamelen die betrekking hebben op de COVID-19 crisis. Het gaat daarbij met name om het bijeenbrengen van bronnen die gewoonlijk slechts een kort leven beschoren zijn en in kaart te brengen op welke wijze individuen en communities hun ervaringen met de COVID-19 crisis documenteren.

Het doel is om op korte termijn een platform beschikbaar te hebben waar burgers hun eigen documentatie kunnen uploaden en hun ervaringen met deze crisis kunnen delen. Op langere termijn zullen dit interessante bronnen vormen voor publieke en participatieve geschiedschrijving met betrekking tot deze bijzondere periode in de meest recente wereldgeschiedenis. 

Initiatieven

Inmiddels zijn al verschillende initiatieven genomen door bijvoorbeeld archiefinstellingen, musea, erfgoedinstellingen, documentatiecentra, bibliotheken, kunstenaarscollectieven et cetera om de COVID-19 crisis te documenteren. De UvA werkt samen met het Netwerk Digitaal Erfgoed via de Koninklijke Bibliotheek en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. De onderzoekers proberen een zo volledig mogelijk overzicht te krijgen van dergelijke initiatieven en stellen het op prijs om op de hoogte te worden gebracht van bestaande initiatieven. Dat kan door een mail te sturen naar j.j.noordegraaf@uva.nl of charles.jeurgens@uva.nl.