Nieuws

Tussen 2016 en 2018 hebben veel archieven hun prentbriefkaartencollecties grotendeels op zwart gezet door de juridische onzekerheid die ontstond na een uitspraak van de rechtbank. Deze uitspraak is in hoger beroep verworpen. Archieven zouden deze collecties dus weer online kunnen zetten. Maar hoe…
Ben je verantwoordelijk voor het auteursrechtenbeleid van je organisatie? Of ben je een jurist in de archiefsector en heb je vragen of zorgen over deze uitzonderingen? Denk dan mee met KVAN/BRAIN
In deze nieuwsflits is meer te lezen over het programma van de ALV van KVAN en BRAIN.
Op 16 september vindt de KVAN/BRAIN Algemene Ledenvergadering plaats.
Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) heeft vorige week het rapport ‘Bedreigd digitaal erfgoed op fysieke dragers’ gepubliceerd. Daarin staan de bevindingen van de survey die dit voorjaar door 150 Nederlandse erfgoedinstellingen is ingevuld. 
In deze nieuwsbrief lees je o.a. over de autoriteit Persoonsgegevens over Archiefwet en de Open Oproep Digitaal Erfgoed.
Hoewel de archiefwereld nog altijd sterk nationaal gericht is, kijkt de sectie Bedrijfsmatig Archiveren regelmatig naar ontwikkelingen in het buitenland. Welke innovaties worden daar ontwikkeld? Welke vernieuwingen en inzichten kunnen we in de toekomst verwachten? Wat kunnen we leren van…
Volgens de AVG artikel 57 moet de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) advies geven aan regering, parlement en andere organen over ‘wetgevingsinitiatieven en bestuursmaatregelen in verband met de bescherming van persoonsgegevens’. De AP heeft dat ook gedaan inzake de wijziging Archiefwet.
In deze nieuwsbrief lees je o.a. over de KIA Enquête 2020, de Virtuele Roadshow Digitale Toegankelijkheid en Data Agenda Overheid 2020