Nieuws

Foto’s die meer dan 70 jaar geleden anoniem zijn gepubliceerd zijn niet meer auteursrechtelijk beschermd. En voor online publicatie van oude archieffoto’s die nog wel beschermd zijn is ruim 4 euro per foto redelijk, en niet 75 euro per foto zoals de kantonrechter eerder besliste.

Wil je in 3 bijeenkomsten bijgespijkerd worden over web- en sociale media archivering? Geef je op voor de webinars van Netwerk Digitaal…

De ICA (International Council on Archives) en de International Conference of Information Commissioners hebben een verklaring opgesteld, ondersteund door ARMA International, CODATA, Digital Preservation Coalition, Research Data Alliance, UNESCO Memory of the World en World Data System.
In deze nieuwsbrief lees je over de handreiking anderhalvemetersamenleving archiefsector, beeld en Geluid verzamelt 'verhalen uit het hart', hoe de rijksoverheid wil omgaan met informatie, de Europese interesse Nederlandse auteursrechtwerkgroep, online inspiratiemiddag AVA_Net en het Webinar DEN…
Op 21 april jl. verscheen het rapport Future Lab. De informatiehuishouding van het Rijk in 2030. Daarin wordt uitgelegd hoe de rijksoverheid informatie wil gebruiken, nu en in de toekomst. Uitgaande van wat de samenleving van een digitale overheid mag verwachten, stelt het rapport kaders en…
Beeld en Geluid is gestart met een video-inzamelingsactie over het dagelijks leven tijdens de lockdown.
De anderhalvemetermaatschappij wordt het ‘nieuwe normaal’. Hoe kunnen archiefinstellingen en archiefprofessionals daarbinnen hun werk doen?
In deze nieuwsbrief lees je onder andere over de KIA-campagne #helpelkaaropafstand en het overleg OCW coronacrisis.
De website van LOPAI is vernieuwd. LOPAI is een interprovinciaal overlegorgaan van interbestuurlijk toezichthouders voor informatie- en archiefbeheer bij gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.