Nieuws

Op 23 september vindt de (uitgestelde) startbijeenkomst plaats van de sectie Bedrijfsmatig Archiveren. Vanwege de nog steeds geldende coronamaatregelen is gekozen voor een interactieve, digitale bijeenkomst van 16.00 tot 17.00 uur.
In het kader van de nieuwe Archiefregeling zoekt het ministerie van OCW (directie M&C) een tijdelijk projectleider.
Maarten Zeinstra versterkt sinds juni het kantoor van KVAN/BRAIN als coördinator auteursrecht. Je kunt bij Maarten terecht met vragen en zorgen over auteursrechtelijke kwesties die de gehele sector raken.
Tussen 2016 en 2018 hebben veel archieven hun prentbriefkaartencollecties grotendeels op zwart gezet door de juridische onzekerheid die ontstond na een uitspraak van de rechtbank. Deze uitspraak is in hoger beroep verworpen. Archieven zouden deze collecties dus weer online kunnen zetten. Maar hoe…
Ben je verantwoordelijk voor het auteursrechtenbeleid van je organisatie? Of ben je een jurist in de archiefsector en heb je vragen of zorgen over deze uitzonderingen? Denk dan mee met KVAN/BRAIN
In deze nieuwsflits is meer te lezen over het programma van de ALV van KVAN en BRAIN.
Op 16 september vindt de KVAN/BRAIN Algemene Ledenvergadering plaats.
Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) heeft vorige week het rapport ‘Bedreigd digitaal erfgoed op fysieke dragers’ gepubliceerd. Daarin staan de bevindingen van de survey die dit voorjaar door 150 Nederlandse erfgoedinstellingen is ingevuld. 
In deze nieuwsbrief lees je o.a. over de autoriteit Persoonsgegevens over Archiefwet en de Open Oproep Digitaal Erfgoed.