Nieuws

De VNG Adviescommissie Archieven heeft de nieuwe versie van de Archief-KPI’s beschikbaar gesteld als handreiking en als ‘open data’-bestand. Tevens is de handreiking gepubliceerd bij de ‘Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2020’.
Op 11 mei is het implementatiewetsvoorstel ‘Richtlijn auteursrecht’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze richtlijn vormt onderdeel van een groter pakket aan maatregelen die door de Europese Commissie zijn voorgesteld in het kader van een strategie voor een Digitale Eengemaakte Markt.
Op donderdagmiddag 4 juni houdt de Universiteit Leiden een gratis webinar over het arrest ELO-Voet. Daarbij komt ook het bredere kader van de richtlijn Auteursrecht aan bod, die op dit moment in Nederland wordt geïmplementeerd via het implementatiewetsvoorstel dat recent naar de Tweede Kamer is…
Foto’s die meer dan 70 jaar geleden anoniem zijn gepubliceerd, zijn niet meer auteursrechtelijk beschermd.
Foto’s die meer dan 70 jaar geleden anoniem zijn gepubliceerd zijn niet meer auteursrechtelijk beschermd. En voor online publicatie van oude archieffoto’s die nog wel beschermd zijn is ruim 4 euro per foto redelijk, en niet 75 euro per foto zoals de kantonrechter eerder besliste.

Wil je in 3 bijeenkomsten bijgespijkerd worden over web- en sociale media archivering? Geef je op voor de webinars van Netwerk Digitaal…

De ICA (International Council on Archives) en de International Conference of Information Commissioners hebben een verklaring opgesteld, ondersteund door ARMA International, CODATA, Digital Preservation Coalition, Research Data Alliance, UNESCO Memory of the World en World Data System.
In deze nieuwsbrief lees je over de handreiking anderhalvemetersamenleving archiefsector, beeld en Geluid verzamelt 'verhalen uit het hart', hoe de rijksoverheid wil omgaan met informatie, de Europese interesse Nederlandse auteursrechtwerkgroep, online inspiratiemiddag AVA_Net en het Webinar DEN…
Op 21 april jl. verscheen het rapport Future Lab. De informatiehuishouding van het Rijk in 2030. Daarin wordt uitgelegd hoe de rijksoverheid informatie wil gebruiken, nu en in de toekomst. Uitgaande van wat de samenleving van een digitale overheid mag verwachten, stelt het rapport kaders en…