Archiefwet 2021

Op deze pagina vindt u actuele informatie over de Archiefwet 2021.

Voor het laatst bijgewerkt op: 19 juni 2020.

Actueel
OCW wacht nog op de reactie van een paar koepels op de laatste uitvraag (w.o. een artikel om het beheer van de papieren rijkscollecties door de RHC’s bij delegatie te regelen). Het conceptwetsvoorstel wordt dan aangepast door OCW. In de MvT zal worden aangegeven wat men heeft gedaan met alle opmerkingen. Er zijn vanaf nu geen brede consultatiemogelijkheden meer. Wel voert OCW periodiek bestuurlijk overleg met de koepels en KVAN/BRAIN waarin ook zaken rond het wetgevingstraject aan bod komen. 

Planning
In verband met prioriteit van corona-gerelateerde zaken zal dit wetsontwerp pas in het najaar op de agenda van de Ministerraad (MR) komen (gepland was nog voor de zomer). Na akkoord in de MR gaat het naar de Raad van State voor advies. Na verwerking van het advies van de Raad van State zal het conceptwetsvoorstel in 2021 naar de Tweede Kamer worden gezonden. 
OCW gaat wel door met het opstellen van de Archiefregeling en het Archiefbesluit. KVAN/BRAIN is in gesprek over de manier waarop we daar actief in kunnen meewerken.

Toelichting
Op 23 januari 2020 sloot de internetconsultatie voor het conceptwetsvoorstel Archiefwet 2021 Het bestuur van KVAN/BRAIN heeft namens de verenigingen op hoofdlijnen gereageerd op de concepttekst van de Archiefwet 2021. 

KVANBRAIN heeft in het voortraject al input gegeven t.b.v. de inrichting van het wetsvoorstel. Hier nog een keer die eerdere notitie ‘Overwegingen van de besturen’ die in april 2019 aan OCW is overhandigd tijdens een overleg. Dit stuk was de neerslag van ledenraadplegingen.

De koepels hebben apart gereageerd op het conceptwetsvoorstel. 

De uitvoeringstoetsen zijn inmiddels afgerond. Bekijk de uitvoeringstoets van de VNG.

Het conceptwetsvoorstel wordt nu aangepast door OCW en gaat in de loop van mei naar de Raad van State voor advies. Er zijn vanaf nu geen brede consultatiemogelijkheden meer. Wel voert OCW periodiek bestuurlijk overleg met de koepels en KVANBRAIN waarin ook zaken rond het wetgevingstraject aan bod komen. 

Na verwerking van het advies van de Raad van State zal het conceptwetsvoorstel nog in 2020 naar de Tweede Kamer worden gezonden. Lees op rijksoverheid.nl meer over de modernisering van de Archiefwet.

Hierbij een index op de stukken die op KIA staan m.b.t. de nieuwe Archiefwet. En ook op KIA een overzicht van archiefregelingen.